Jízda městem

Jízda městem

Jízda po Harrachově

Při cestě do horní části Harrachova a do Rýžoviště používejte silniční obchvat. Umožníte tím snadnější pohyb turistů centrem Harrachova a Vaše cesta k ubytovacím zařízením ve výše zmíněných částech města a k čtyřsedačkové lanovce v Rýžovišti bude určitě rychlejší a pohodlnější.V případě, že hodláte tento silniční obchvat města využít, jeďte při cestě z vnitrozemí ČR směrem k hraničnímu přechodu Harrachov – Jakuszyce a cca 200 m za policejní stanicí odbočte doprava na obchvat. (Při cestě od hraničního přechodu Harrachov – Jakuszyce odbočte na první křižovatce za hraničním přechodem doleva na obchvat.
Mapa – obchvat města

Na celém území města platí omezení rychlosti na 30 km/h (mimo silničního obchvatu) a zákaz parkování na komunikacích, kromě míst k tomuto účelu určených – vyhrazená parkoviště Pro motorizované návštěvníky Harrachova jsou k dispozici dvě čerpací stanice (na Novém světě a na Mýtě). Další čerpací stanice je ve obci Jakuszyce (Polsko) cca 1 km za hraničním přechodem